אנחנו מתחילים לעבוד על מערכת לרעיון מגניב שחשבנו עליו. עם הזמן והזמן אנחנו מפתחים ומפתחים אותה ובסוף מסתבר שאנחנו יוצרים מחלקה חדשה אבל השם הזה כבר קיים. אם נסתכל על מערכות כמו CodeIgniter, ZF1 או אפילו Yii - הם פתרו את הבעיה הזאת בנתינת prefix כמו Zend_, CI_, או במקרה האחר פשוט C,זה הסתיים בכך שיש מחלקות עם שמות מטורפים כמו "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap" ואף יותר גדולים. בואו נכיר את namespae