קבוצה ייצוגית של מפתחים העונה לשם PHP Framework Interoperability Group עבדה בחודשים האחרונים על מסמכי סטנדרטים לכתיבת קוד PHP.
PSR-0 עוסק בנתינת שמות נכונים לניימספייסים (Namespaces) ובחלוקה נכונה של קבצים בתיקיות.