זריקה, תפיסה וטיפול בחריגים
ובכלל, למה לי להשתמש ב- try, catch, finally

try catch finally