כשמדובר בתהליכים מקבילים, המחשבים פשוט מתקפלים ונסוגים לביצוע פעולות בתורות, פעולה אחרי פעולה. באיחוד כאשר זה נוגע לניצול משאבים משותפים, כמו מסד נתונים, כרטיס הרשת או קבצים. ככה קרה שגם הסשן הוא אחד מאותם משאבים משותפים.