6 שורות שצריך לכתוב כדי לגרום לדפדפן להוריד קובץ במקום לנסות לפתוח ולהציג אותו בעצמו.