כל מערכת מורכבת משלושה חלקים: הנתונים, העיצוב שבו הם מוצגים והמנגן של התזמורת – זה שמחליט איזה נתונים ובאיזה עיצוב להציג.