טוח ריאה או scope הוא המרחב קוד שבו לקוד יש גישה למשתנים ולפוניקציות.
זה הדבר הזה שכשאתם יוצרים פונקציה ב PHP המשתנים בה שייכים רק לה ומחוץ לפונקציה הם לא קיימים. גם ב javascript והם יכולים להכיל בתוכם פונקציות שלמות או אפילו את הדברים הבאים: