סינגלטון הוא שם למחלקה שאפשר ליצור רק העתק אחד שלה בכל זמן נתון. באמצעותה אפשר ליצור חיבור קבוע למסד הנתונים ולהפסיק להעביר עשרות פרמטרים בין פונקציות.