במאמר זה נעשה סקירה מזורזת על ארכיטקטורת הMVC, ומבנה התיקיות המרכזיות של CI