הרצאה (באנגלית) של אלכס על אופטימיזציה של APC ועל כמה הגדרות שלא הכרת.הצילום נעשה על ידי אחד המשתתפים מהטלפון הסלולרי,
לכן יש קישור לסליידים בצורה יותר קריאה (יותר מפורטים מאלה שיש בווידאו)