אחרי שלמדנו ליצור תבניות קצת יותר מתקדמות, נילמד ליצור תבניות מתקדמות אף יותר.