במדריך הקודם למדנו על לולאות פשוטות ואופרטורים, במדריך זה נשפר את הידע ונעשה הקדמה לפילטרים.