בפרק הקודם למדנו על תבניות מורכבות ותנאי IF פשוטים, בפרק זה נשפר את הידע שלנו ונלמד על האופרטורים של TWIG ועל תנאי ה IF המורכבים. בנוסף נתחיל ללמוד על הלולאות של Twig.