שגיאה מאוד מעצבנת בזמן שליפה ממסד שנגרמת בגלל טעות בשאילתה. כדי לברר מה השגיאה יש את echo mysql_error();, לא?