לעיתים אנו רוצים להפעיל קוד או פונקציה כלשהי פעם אחת בלבד בפניה (request) הבאה לאתר, אך אנו גם רוצים לשמור על יעילות הקוד ולכן לא נרצה לבצע בדיקה עבור כל בקשה לראות אם יש לנו פעולות מחכות לביצוע. בדיוק בשביל זה בניתי מחלקה שנקראת Session Executor המאפשרת בעזרת הסשן לפתור את הבעיה.