במהלך כתיבת הספר שמסביר oop למתחילים מאפס לא השארתי בצד גם את נושא ה-Type Hinting. אבל נכון לגרסת php 5.5 עדיין אין לשפה תמיכה ב-type hints למשתנים סקאלאריים, כלומר ל- bool, int ו-string. אבל אם אין תמיכה כזאת בשפה, אנחנו יכולים לתכנת אחת כזאת משלנו והנא כיצד: