SQL injection יכולה להרוס לכם את האתר, הגנה מפניה היא בבסיס אבטחת האתר. המדריך הבא יסביר כיצד היא פועלת וכיצד ניתן להתגונן מפניה.