בתרגום מאנגלית הכוונה ל—"ישיבה". מה הכוונה לישיבה בתרגום מ-php ?
המילה היחידה הזו היא ההסבר לאיך השרת יודע שאתם זה אתם ולא מישהו אחר.