עוד בספטמבר האחרון RSA Security הודיעה על באקדור מטעם הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי (NSA)