השגיאה הזאת קוראת כשמשהו בסנינטקס לא נכון. לא סגרנו סוגריים של איזה פונקציה או גרשיים של איזה מחרוזת ו-PHP לא מסוגלת להבין את קוד ה-PHP לפניה. אבל מה אם הקוד תקין לחלוטין?