עוד עדכון במשפחת העדכונים הקריטיים מתקן כמה באגי אבטחה חשובים, וביניהם:
- חולשה בפונקציה crypt של אלגוריתם ההצפנה הפופולארי des
- heap overflow בארכיוני phar