באג קריטי שמאפשר לגשת לקוד המקור של דף PHP נסגר אחרי למעלה משמונה שנים. התקנות מסוימות של PHP חשופות. apache+mod_php ו nginx+php_fpm לא מושפעים.