מערכת שמירת היסטוריית קוד מקור ופיתוח בצוות- git שסיפרתי עליה כל כך הרבה בזמן האחרון מחליפה את מערכת ה-svn עבור קוד המקור של מפענח PHP