אחרי שלמדנו מהן טראנזקציות, ניכנס לאחורי הקלעים שלהן ונראה איך השינויים מטראנזקציה שמתבצעת על ידי סקריפט אחד יהיו נגישים לסקריפט אחר ובאיזה שלב.