פונקציה קצרה להוצאת נתונים מקישור,
מדמה קבלת GET פרמטרים מכתובת url באמצעות javascrip