enum ו-set הם שני סוגי נתונים מאוד מיוחדים ב-mysql ותכף תדע מה כל כך מעניין בהם. לדגומה השדה מסוג "מין". שדה כזה יכול להכיל רק ערכים קבועים "זכר" ו"נקבה". מסתבר שאפשר להגביל את הערכים האלה בכוחות המסד עצמו. בוא תראה איך.