תוכנה קטנה וחמודה מלמדת להשתמש בגיט עם משימות פרקטיות. מציבה יעד ומבקשת מכם להגיע לאותו יעד של קומיטים ובראנצ'ים עם הידע החדש שלכם
זהירות, אנגלית והרבה טקסט שיכול למשוך אותכם פנימה לשעתיים לפחות

לימוד גיט אינטרקטיבי