הנא חמש מיתוסים על md5 או למה כדאי לא להשתמש בו.

1. md5 זו הצפנה.
2. אפשר לפרוץ md5.
3. פרצו את md5. צריך להפסיק להשתמש בו.
4. שתי מחרוזות שונות יכולות להיות עם hash זהה.
5. sha1 יותר מאובטח, עדיף להשתמש בו.