הרעיונות שלכם — חינם לגמרי, רק קחו ותממשו. רובם רעיונות שממומשים בדרך זו אחרת מחוץ לאינטרנט הישראלי ויכול להיות שחסרים, או רק יהוו תרגול טוב עבורכם.