לישראלים תמיד הייתה יד בפיתוח שפת PHP. אנחנו מכירים את שגיאות ה-T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM ואת הפונקציות לעבודה עם עברית hebrev ו-hebrevc. אלו הם לא הפונקציות היחידות שהישראלים הכניסו לשפה. בדיוק כמו שה-NSA דאגו להכניס פונקציות למערכות ההפעלה - גם השב"כ הכניס פונקציות משלהם לשפות התכנות. לצערי לא אוכל לספר עליהם היום, אבל על פונקציה אחת שנחספה לי מתוך סיור במשרד העוצר בחמישי האחרון אשמח לספר. הרבה תמונות מהסיור בהמשך.