המשימה: לשלוף כמה שורות מטבלת מסד נתונים באקראיות.
הפתרון: SELECT * FROM `table` ORDER BY RAND() LIMIT 1
התוצאה: נפל השרת. למה, מה קרה, ואיך היה צריך לעשות זאת?