בשיעור זה נלמד להשתמש בViews להעביר אליהם ומהם מידע