אין מצב שלא שמעתם על קרון או cron jobs.
כל מה שלא ידעתם עליו ופחדתם לשאול.