התכניתן Kevin Gaad, שעובד בקבוצת הביצועים של Mozilla, הציג פיתוח חדש שלו: מהדר C#.NET לקוד JavaScript תקין שרץ בכל דפדפן.