התחליף על בסיס jQuery לתגית Marquee שלא בתקן של W3C חוזר בגרסה שנייה.