עשרות פונקציות לעבודה עם קבצים מובנות בתוך php.
כל מתכנת מתחיל מלשמור נתונים בקבצים. גם אנחנו נלך באותם עקבות.