יש לכם תקיה ואם רוצים ש ה Php יקבל את הקבצים.
שנימצאים בתקיה וידע להשתמש בהם.שימושי לגלריות של תמונות
וכמובן שיש בזה עוד שימושים