כיצד מסננים קלטים ונתונים המתקבלים מידי המשתמש בעזרת PHP .