php מסתדרת טוב מאוד עם גרפיקה, יודעת ליצור תמונות, לצייר עליהן, לשנות את גודלם, לכתוב טקסט וכל דבר אפשרי אחר. עד עכשיו קידדתם? תתחילו לצייר!