בנה מערכת ניהול תוכן בסיסית על גבי מסד נתונים עם כמה דפים,
עריכה ותצוגתם בעיצוב משותף