הסבר על TLS, אופן פעולה, שימוש והתקנת ssl בשרת הביתי