ספריית Jquery היא ספרייה מוכרת המשתייכת לשפה JavaScript, אבל למה בכלל להשתמש בה?