סרטון לכתוב בPHP בצורה ברורה

-OOP
-CAKE FRAMEWORK
-הסבר על MVC
-מבנה הMVC
-דוגמה לבנית MVC
-מאפייני הOOP