במדריך הזה נלמד איך להשתמש ב-Captcha שהייתה צריכה להיות בטופס שיצרנו במדריך הקודם באמצעות הפריימוורק Yii של PHP.