בפרק הזה נכיר את מבנה התכנות בסביבת אינטרנט ואיך PHP פועלת