דוגמה מעניינת להחבאת קוד המקור של העמוד
בביצועו של עיצוב css ומנגינתם של כותרי headers רגילים.