לפני פחות משעתיים הסתיים כנס מפתחי PHP השני. תמונות לא נשארו, חוויות - נשארו הרבה.