לפעמים אנחנו כותבים פונקציות שלא ידוע כמה פרמטרים יקבלו כשיפעילו אותם. דרך אחת היא לעשות את הפרמטר של הפונקציה למערך. דרך אחרת היא כמות משתנה של פרמטרים שדי קל לעשות.