יצירת מפתחות הצפנה ברשת שבה מאזינים לכם על ידי שימוש במפתחות ציבוריים ומפתחות פרטיים – אלגוריתם דיפי-הלמן מוסבר על ידי צבעים בסרטון של חמש דקות.