בגלל שאתה כבר יודע מה זה סטטי, הנא שגיאה שהיום ראיתי בפעם הראשונה. (וזה אחרי די הרבה שנים ב PHP)
יודע מה הבעיה ?